Chính sách đầu tư

Cần Thơ phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ và hạ tầng thương mại giai đoạn 2022-2025

Phát triển thương mại và hệ thống phân phối phải đi vào chiều sâu, đi đôi với hiệu quả đầu tư, gắn với quy mô, trình độ phát triển sản xuất và tiêu dùng ở từng giai đoạn; chú trọng xây dựng thương hiệu Việt, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng…

Mới đây, UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về thực hiện một số giải pháp chủ yếu phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ và hạ tầng thương mại giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, Chỉ thị nêu rõ, thành phố phấn đấu xây dựng mới hoặc cải tạo 67 chợ, trong đó có 12 chợ quy hoạch xây dựng mới có kết hợp khu dân cư từ nguồn vốn doanh nghiệp, hợp tác xã và 14 chợ có nhu cầu mở rộng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa. 

Đầu tư mới 9 dự án siêu thị, trung tâm thương mại chủ yếu ở trung tâm địa bàn quận, huyện.

Ngoài ra, từ năm 2022-2025, thành phố phát triển thêm từ 150-200 hệ thống cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini phân bố rộng rãi trên địa bàn quận, huyện.

1
Cần Thơ phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ và hạ tầng thương mại giai đoạn 2022-2025. Ảnh: Thuỳ Chi

Bên cạnh phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ, tỉnh cũng thực hiện liên kết, xúc tiến thương mại vào các hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ thông qua việc triển khai các đề án của Trung ương như đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản; phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đổi mới phương thức, lồng ghép các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường vào các chương trình kích cầu tiêu dùng, các sáng kiến kết nối cung cầu hàng hoá…

Để hiện thực hoá các mục tiêu trên, UBND thành phố Cần Thơ đã đề ra 6 nhóm giải pháp, cụ thể:

Thứ nhất: Xây dựng và phát triển các mô hình tổ chức thị trường nội địa về cả chiều rộng và chiều sâu phù hợp với từng địa bàn và từng mặt hàng.

Thứ hai: Xúc tiến đầu tư của các tập đoàn, các tổng công ty kinh doanh thương mại lớn trên cơ sở thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung, phát triển theo hướng văn minh và hiện đại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ ba: Thúc đẩy các Hiệp hội doanh nghiệp phát triển, phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thứ tư: Phát triển mạnh các hợp tác xã thương mại – dịch vụ, hỗ trợ các hợp tác xã thương mại – dịch vụ có năng lực tại các vùng trồng nông sản của quận, huyện phát triển.

Thứ năm: Tăng cường quản lý nhà nước trong lưu thông hàng hoá, theo dõi diễn biến thị trường và giá cả các mặt hàng thiết yếu.

Thứ sáu: Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử.

Thuỳ Chi

Back to top button