Điểm đến đầu tư

Năm 2021, Hà Nội thu gần 11 nghìn tỷ đồng từ đấu giá đất

Trong năm 2021, Hà Nội đã thu được khoảng 10.880/12.800 tỷ đồng từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất, đạt 85% kế hoạch đề ra.

đấu Giá
Năm 2021, Hà Nội thu gần 11 nghìn tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tại hội nghị, ông Lê Thanh Nam, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2021.

Đối với công tác quản lý đất đai, Sở đã thẩm định, trình UBND thành phố quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được 255 dự án, diện tích là 370,1ha.

Kết quả: thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất được khoảng 10.880/12.800 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch. Thu tiền sử dụng đất được 11.055 tỷ đồng/20.700 tỷ đồng, đạt 53,4% kế hoạch. Tiền thuê đất thu được 7.250 tỷ đồng/5.820 tỷ đồng, đạt 124,5% kế hoạch.

Đối với công tác giao đất dịch vụ, Sở đã tổng hợp nhu cầu giao đất dịch vụ trên địa bàn thành phố. Tính đến nay đã giao được 40.535 hộ/49.945 hộ đủ điều kiện, đạt 81,16% tương ứng với 399,67ha. Còn lại 9.410 hộ (18,84%) tương ứng với 142,762 ha chưa được giao đất dịch vụ.

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) của Hà Nội năm 2021 cũng có nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tổng số thửa đất cần đăng ký, cấp GCN lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư là 1.678.912 thửa đất. Kê khai, đăng ký đất đai và cấp GCN là 1.672.222 thửa/1.678.912 thửa, đạt 99,6%. Cấp GCN cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở cho 254.389 căn/368.337 căn (tại 787 dự án), đạt 69,1%. Cấp GCN cho người mua nhà tái định 14.243/15.279 căn, đạt 93,22%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó giám đốc Sở TN&MT cũng đã thẳng thắn nêu rõ những mặt còn tồn tại trong năm qua.

Đó là, dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn vẫn chưa hoàn thành. Công tác xác định, thu nghĩa vụ tài chính về đất đai còn chậm. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất đạt 85% kế hoạch. Công tác giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp đạt 81,16% tương ứng với 399,67ha, còn lại 9.410 hộ (18,84%) chưa được giao đất dịch vụ.

Cấp GCN và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho các cơ sở tôn giáo đạt 67,39%. Cấp GCN và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho cho các cơ sở tín ngưỡng đạt 49,98%, kết quả này được đánh giá là chưa cao.

Ngoài ra, dự án chậm giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư chậm hoàn thành thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng để triển khai dự án, đưa đất vào sử dụng vẫn còn tồn tại. Gây lãng phí tài nguyên đất đai, nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội.

Tình trạng xử lý vi phạm về đất đai còn chưa kịp thời, dẫn đến vi phạm pháp luật về đất đai ở địa phương vẫn còn tồn tại: Việc quản lý đất công còn chưa chặt chẽ, có địa phương còn thiếu trách nhiệm đã để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý chuyển mục đích trái quy định, sử dụng sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã đề nghị Sở TN&MT tiếp tục rà soát, phân loại, nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn với các trường hợp chưa đủ điều kiện để cấp GCN.

Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra các dự án xây dựng nhà ở vi phạm quy hoạch, tổng hợp từng trường hợp cụ thể báo cáo UBND thành phố. Thực hiện phân loại, xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể từng tháng, quý để cấp GCN dự án nhà ở cho các trường hợp đủ điều kiện.

Cùng với đó, Sở TN&MT đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng có hiệu quả quỹ đất có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường… trên địa bàn. Báo cáo danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch và danh mục di dời cơ sở sản xuất công nghiệp không phù hợp quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội thành Hà Nội. Và đặc biệt, phải gấp rút hoàn thành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố.

Phạm Quỳnh

Back to top button