Sức khỏe

Nhiều chính sách ưu đãi cho nhân viên y tế có trình độ về làm việc tại Thanh Hoá

Bác sĩ có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, Thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ tốt nghiệp xuất sắc, loại giỏi về Thanh Hoá làm việc sẽ được hỗ trợ hàng tháng bằng 1 tháng lương cơ sở/người/tháng trong vòng 24 tháng.

Mới đây, HĐND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Nghị quyết số 187/2021/NQ-HĐND về chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh giai đoạn 2022- 2025.

Theo đó, đối tượng thu hút là bác sĩ có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ còn đủ 5 năm công tác so với tuổi nghỉ hưu, bác sĩ chuyên khoa cấp I-II, thạc sĩ y khoa, bác sĩ nội trú, bác sĩ đa khoa, chuyên khoa tốt nghiệp loại giỏi hoặc loại xuất sắc còn đủ 10 năm công tác. Những người này sẽ về làm việc tại các cơ sở y tế công lập ở Thanh Hóa, nhận chi trả một lần từ ngân sách.

Tuyen Dung 2020

Chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao là người được phong học hàm giáo sư, phó giáo sư, bác sĩ có học vị tiến sĩ; bác sĩ chuyên khoa cấp II; bác sĩ nội trú; thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I; bác sĩ đa khoa, chuyên khoa tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc tại các trường: Đại học Y Hà Nội; Học viện Quân Y; Đại học Y dược TP.HCM; Đại học Y dược Thái Bình; Đại học Y dược Thái Nguyên; Đại học Y dược Hải Phòng, Đại học Y dược Huế.

Mức hỗ trợ một lần cho bác sĩ có học hàm giáo sư là 1,3 tỷ đồng; bác sĩ có học hàm phó giáo sư 800 triệu đồng; bác sĩ có học vị tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II 400 triệu đồng; bác sĩ nội trú 300 triệu đồng; Thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I  200 triệu đồng; bác sĩ tốt nghiệp xuất sắc, loại giỏi 180 triệu đồng. Mức hỗ trợ hàng tháng bằng 1 tháng lương cơ sở/người/tháng trong 24 tháng.

Đối với chính sách thu hút bác sĩ đa khoa, chuyên khoa tốt nghiệp tại các trường Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân Y, Đại học Y dược TP.HCM, Đại học Y dược Thái Bình, Đại học Y dược Thái Nguyên, Đại học Y dược Hải Phòng, Đại học Y dược Huế.

Mức hỗ trợ một lần đối với bác sĩ đa khoa, chuyên khoa làm việc tại Trung tâm Pháp y, Bệnh viện tâm thần, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa tuyến huyện, Trung tâm Y tế tuyến huyện đồng bằng, ven biển là 200 triệu đồng; bác sĩ đa khoa, chuyên khoa làm việc tại Trung tâm y tế tuyến huyện khu vực miền núi 250 triệu đồng.

Bác sĩ đa khoa, chuyên khoa làm việc tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 gồm: Trạm Y tế xã, thị trấn khu vực III là 450 triệu đồng; trạm Y tế xã, thị trấn khu vực II 400 triệu đồng; Trạm Y tế xã, thị trấn khu vực I 350 triệu đồng; Bác sĩ đa khoa, chuyên khoa làm việc tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn còn lại 300 triệu đồng.

Qua đó, nghị quyết cũng nêu rõ, nếu những người được tuyển dụng hưởng chính sách thu hút không thực hiện đúng cam kết, hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ phải bồi hoàn gấp hai lần tổng kinh phí được nhận hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc.

Lê Thường

Back to top button