Kết nối giao thương

Thêm một số quy định về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA. 

Theo đó, Nghị định 09/2022/NĐ-CP bổ sung điều kiện về tư cách đấu thầu với nhà thầu mua sắm theo CPTPP. Cụ thể, trong trường hợp nhà thầu là tổ chức, Nghị định 09/2022/NĐ-CP bổ sung 02 điều kiện về tư cách hợp lệ của nhà thầu gồm: Không chịu phán quyết cuối cùng của tòa án về việc phạm tội nghiêm trọng hoặc các hành vi vi phạm nghiêm trọng khác trong vòng 03 năm trước thời điểm đóng thầu; không có bằng chứng về việc nhà thầu có hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp trong vòng 03 năm trước thời điểm đóng thầu.

Trường hợp nhà thầu là cá nhân, thêm 2 điều kiện được bổ sung là: không chịu phán quyết cuối cùng của tòa án về việc phạm tội nghiêm trọng hoặc các hành vi vi phạm nghiêm trọng khác trong vòng 03 năm trước thời điểm đóng thầu. Đồng thời không có bằng chứng về việc nhà thầu có hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp trong vòng 03 năm trước thời điểm đóng thầu.

Cptpp
Bổ sung một số quy định về đấu thầu mua sắm theo CPTPP. Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung quy định về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu. Trường hợp đối với tập đoàn kinh tế nhà nước của Việt Nam, nếu sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn và là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn thì tập đoàn, các công ty con của tập đoàn được phép tham dự quá trình lựa chọn nhà thầu của nhau. 

Đồng thời, nhà thầu tham dự thầu không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và tài chính đối với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó nếu nhà thầu tư vấn cũng là công ty con thuộc tập đoàn.

Việc xác định giá gói thầu đối với gói thầu mua sắm tập trung, gói thầu chia phần mua hàng hóa dịch vụ lặp đi lặp lại hàng năm căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của hàng hóa, dịch vụ tương tự trong vòng 12 tháng trước thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trên cơ sở phù hợp với khối lượng mua sắm và giá cả thị trường. 

Trường hợp không có kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng, căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu không qua mạng hoặc căn cứ tối thiểu 03 báo giá trên cơ sở phù hợp với khối lượng mua sắm và giá cả thị trường hoặc giá được tham khảo từ thông tin chính thống do các nhà cung cấp công bố được khai thác qua mạng Internet.

Ngoài ra, việc xác định giá gói thầu đối với gói thầu mua sắm tập trung, gói thầu chia phần mua hàng hóa dịch vụ lặp đi lặp lại hàng năm cũng được xác định thông qua nhu cầu sử dụng trong một năm để tránh bị chia nhỏ gói thầu.

Thuỳ Chi

Back to top button