Giáo dục

TP Hồ Chí Minh dự kiến cho trẻ mầm non trở lại trường từ tháng 2

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh quyết định cho trẻ mầm non đến trường trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ, người chăm sóc trẻ từ tháng 2.2022. Dự kiến ngày kết thúc năm học cho bậc mầm non là 29/7.

Mamnon 2 1589775898275

UBND TP Hồ Chí Minh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi chỉ đạo cấp học mầm non thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 phù hợp với tình hình dịch bệnh của thành phố.

Trần Phong

Back to top button